Nový portál podpory produktov KYOCERA a MyQ

Spoločnosť JANUS SK spol. s r.o., distribútor značiek KYOCERA a MyQ oznamuje,
že v rámci zvyšovania kvality technickej podpory spustila nový Zákaznícky portál
pre evidenciu všetkých prichádzajúcich požiadaviek s možnosťou sledovanie stavu ich riešenia.