Aktivácia licencie SEK (Scan Extension Kit)


Vyplnte prihlasovacie údaje  (nájdete v návode k zariadeniu).
 
V zozname nájdite Scan extension kit (A)
 
Zadajte licenčný kľúč, ktorý ste získali registráciou.   
V prípade, že si chcete Scan extension kit (A) len vyskúšať, môžete využit možnosť
skúšobnej verzie ( možné testovať 3x po 30 dní)
 

Na zariadení bola aktivovaná skúšobná verzia
 
    
 
Informácie o licencii získate v časti podrobnosti
 

Add Feedback