Zasielanie statusov cez Command Center RX

Nastavenie odosielania statusov, prípadne iných informácií urobíte v časti:
Nastavení managementu - Upozornění/Zpráva - Zpráva o události / Plánovaná zpráva
 
Pre zasielanie statusov musí byť nastavené na zariadení funkčné odosielanie emailov.
Toto nastavenie nájdete v Command Centru v časti:  Nastavení funkcí - Email.
 
Popis nastavenia je uvedený aj v Databáze znalostí.
Skenovanie do E-mailu - Gmail SMTP server: 
 
Na konci stránky nezabudnite potvrdiť nastavenia.
 

Add Feedback