Automatická synchronizácia času

Vložte adresu časového serveru (napr, time.windows.com).
Zvoľte voľbu „Odeslat“. Potom zvoľte voľbu „Synchronizovat“         
 
 

Add Feedback