Písmo

V prípade nesprávnej tlače (napr. zlá diakritika), skúste zmeniť voľby v časti Nastavení písma.
 
 
Štandardné nastavenie
 
 Skúste zvoliť iné nastavenie

Add Feedback