Jazyky popisu stránky (PDL)

V prípade nesprávnej tlače (napr. chybová hláška, zlá diagritika), skúste zmeniť voľby v časti Dostupné jazyky:
 
 
Štandardne je nastavený jazyk PCL XL, skúste zmeniť jazyk pri nesprávnej tlači na PCL 5c(e) alebo KPDL.
 

Add Feedback