Jazyky popisu stránky (PDL)

V prípade nesprávnej tlače (napr. chybová hláška napr. Error PCL XL a pod., zlá diakritika atď.),
skúste zmeniť voľby v časti Dostupné jazyky. Postup platí len pre KX driver.
 
1. možnosť:
Prejdite v systéme Windows do časti Zariadenia a tlačiarne. Zvoľte na tlačiarni možnosť Predvoľby (Preferencie) tlače.
V dolnej časti prepnite PCL XL na jazyk PCL 5c (prípadne 5e) alebo jazyk KPDL.
 
 
 
2. možnosť:
Prejdite v systéme Windows do časti Zariadenia a tlačiarne. Zvolte na tlačiarni možnosť Nastavení zažízení.
Zvoľte PDL...
 
Štandardne je nastavený jazyk PCL XL, skúste zmeniť jazyk pri nesprávnej tlači na PCL 5c(e) alebo KPDL.
 

Add Feedback