KYOCERA Net Viewer - Správa sieťových zariadení KYOCERA

Pomocou tejto aplikácie  môžete sieťové zariadenia monitorovať z jedného centrálneho miesta
a získate o nich mnoho potrebných informácií. Software KYOCERA Net Viewer je bezplatne
dodávaný ku všetkým sieťovým zariadeniam KYOCERA. Nájdete ho na inštalačných CD/DVD,
prípadne požiadajte o zaslanie poslednej verzie na email support@janussk.sk
Aktuálna verzia má označenie 5.9.0926.
 
 
  • Automatické rozpoznávanie sieťových zariadení, nastavovanie sieťových zariadení
  • Sledovanie sieťových tlačiarní a MFP (nastavenia, počítadlá, atď.), vzdialená správa sieťových zariadení
  • Export údajov zo stroja  a počítadiel potrebných pre analýzu, sledovanie stavu spotrebného materiálu
  • Export a import nastavení zariadení (adresár, kontá a pod.)
  • Accounting – Správa účtovania užívateľov
 
Zistenie verzie programu.
 
 

Add Feedback