Chybové hlásenia

 
 
Ak sa pri odosielaní naskenovaných dokumentu objaví na displeji zariadenia chybové hlásenie,
môžete pomocou chybového kódu, určiť príčinu problému.
 
 
 

Add Feedback