Popis skenovania do E-mailu a SMB

PRINCÍP
 • Užívateľ  odošle  zoskenovaný dokument  na e-mail z adresára zariadenia, kde sú už nastavené požadované kontakty alebo môže emailovú adresu zadať na ovládacom paneli.
 • Zoskenovaný dokument je možné zaslať naraz aj na skupinu niekoľkých  e-mailov, prípadne  môžete zadať aj úplne novú e-mailovú adresu, ktorá sa napr. nenachádza v zozname nastavených kontaktov.
 
VÝSTUPNÉ FORMÁTY SKENOVANÝCH DOKUMENTOV
 • PDF, JPG, TIFF, XPS.
 • Vlastnosti skenovaného formátu môžete v prípade potreby pred odoslaním zmeniť (Farba, formát atď.)
 
ČO JE POTREBNÉ
 • Funkčné sieťové a internetové pripojenie.
 • V zariadení sa musí jednorázovo nastaviť SMTP protokol, ktorý slúži na odosielanie e-mailov.
 • Jedná sa o názov SMTP servera, prihlasovacie meno a heslo. V prípade, že zákazník nemá vlastnú doménu, je možné napr. nastaviť zasielanie na e-mail aj cez službu Google, Seznam. V tomto prípade je potrebné založiť si nový účet, alebo je možné využiť prihlasovacie údaje už založeného účtu.
 
PRINCÍP
 • Užívateľ  odošle  zoskenovaný dokument priamo do adresára (priečinku) v počítači, notebooku prip. servera.
 • Zoskenovaný dokument je možné zaslať naraz aj na skupinu niekoľkých adresárov.
 
VÝSTUPNÉ FORMÁTY SKENOVANÝCH DOKUMENTOV
 • PDF, JPG, TIFF, XPS.
 • Vlastnosti skenovaného formátu môžete v prípade potreby pred odoslaním zmeniť.
 
ČO JE POTREBNÉ
 • Funkčné sieťové pripojenie.
 • Zdieľaný adresár,  kde sa naskenované dokumenty majú uložiť.
 • Nastaviť užívateľské meno a heslo pre konto, pod ktorým bude možné zaslať skenovaný dokument do PC.
 

Add Feedback